OLKI

w powiecie makowskim, w gminie Sypniewo.Sołectwo Olki

sołtys: Radosław Pieniek